Apr 08, 2018

Kademlia DHT:

https://en.wikipedia.org/wiki/Kademlia

https://pdos.csail.mit.edu/~petar/papers/maymounkov-kademlia...